اضافه کردن Static Route بر روی کاربران به کمک DHCP

اضافه کردن Static Route بر روی کاربران به کمک DHCP

با توجه به نیازهایی که در ساختار شبکه‌ها بوجود میاید باید برای هر کاری چندین راه حل مد نظر داشت. یکی از روش‌هایی که در سناریوهای مختلف به کار مدیران شبکه می‌آید اضافه کردن Static Route بر روی سیستم کاربران بوسیله DHCP‌ می‌باشد.

در صورتی که بخواهید این کار را انجام دهید کافی است مراحل زیر را در DHCP پشت سر بگذارید.

1- در صورتی که بخواهید این تنظیم‌ها را به یک scope‌ بدهید بر روی scope options‌ در DHCP‌ کلیک کنید.

ادامه مطلب اضافه کردن Static Route بر روی کاربران به کمک DHCP در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/how-to-add-client-static-route-using-dhcp-option-121/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s