خاموش کردن دستگاه EMC سری VNX

خاموش کردن دستگاه EMC  سری VNX

برای خاموش کردن دستگاه VNX به طریقی که داده های ذخیره شده در آن Protect باشد باید مرحله به مرحله و طبق دستور العمل این مستند دستگاه را خاموش کنید.

توجه: خاموش کردن اشتباه دستگاه های سری VNX موجب از دست دادن اطلاعات و یا سرویس میشود.

برای خاموش کردن دستگاه لطفا به مدل دستگاه خود توجه کنید.

مدل VNX5100 تنها در یک حالت، بلاک و دیگر مدل های VNX 7500, VNX 5700 , VNX 5500 , VNX 5300 و همچنین VNX 8000, VNX 7600, VNX 5800, VNX 5600,VNX 5400, VNX 5200 با 3 حالت شامل Block, File, Unified موجود است.

ادامه مطلب خاموش کردن دستگاه EMC سری VNX در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/emc-vnx-series-turn-off-the-power/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s