توزیع بار در Load balancing Exchange Server 2016

توزیع بار در Load balancing Exchange Server 2016

توزیع بار در Load balancing Exchange Server 2016 نسبت به نسخه‌های قدیمی ساده‌تر شده است. با تثبیت تعداد نقش‌ها در سرور Exchange در نسخه‌های جدیدتر، تعداد تصمیم کمتری باید گرفته شود و راهکارهایی کنترل ترافیک که توسط Exchange بکار گرفته می‌شود، آن را به‌ آسانی در توزیع بار ترافیک قابل‌اطمینان می‌کند.

اگر شما قصد مهاجرت از نسخه‌های قبلی را دارید، بعضی تنظیمات تغییرات قابل‌ ملاحظه‌ای پیداکرده است. در Exchange 2010 راهکار توزیع بار پیچیده و مشکل بود.

ادامه مطلب توزیع بار در Load balancing Exchange Server 2016 در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/load-balancing-exchange-server-2016/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s