اجرای گرافیکی Ubuntu به کمک Bash Shell در ویندوز 10

اجرای گرافیکی Ubuntu به کمک Bash Shell در ویندوز 10

در این پست در ادامه دو پست قبل “پست اول” و “پست دوم” می خواهیم موضوع جالب اجرا کردن گرافیکی Ubuntu به کمک Bash Shell در ویندوز 10 را برای شما قرار دهیم. تذکر: حتما قبل انجام این کار از تمام اطلاعات خود بک آپ تهییه کنید تا در صورت ایجاد هر گونه مشکلی امکان رفع …

ادامه مطلب اجرای گرافیکی Ubuntu به کمک Bash Shell در ویندوز 10 در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-ubuntu-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-bash-shell-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s