روند صحیح افشای آسیب‌پذیری روز-صفرم چگونه است؟

روند صحیح افشای آسیب‌پذیری روز-صفرم چگونه است؟

اوایل هفته‌ی پیش بود که دیدیم گوگل یک آسیب‌پذیری ارتقاء امتیازات محلی در ویندوز 10 را افشاء کرد. این آسیب‌پذیری یک آسیب‌پذیری روز-صفرم است به این معنی که خیلی سریع نمی‌توان مشکل این نوع آسیب‌پذیری‌ها را برطرف کرد. افشاء کردن این آسیب‌پذیری‌ها به‌طور عمومی به مهاجمان این امکان را می‌دهد تا اطلاعات بیشتری از این آسیب‌پذیری …

ادامه مطلب روند صحیح افشای آسیب‌پذیری روز-صفرم چگونه است؟ در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%b1%d9%85-%da%86/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s