سوءتفاهم‌های موجود درباره یادگیری ماشین در حوزه امنیت سایبری

سوءتفاهم‌های موجود درباره یادگیری ماشین در حوزه امنیت سایبری

امروزه می‌توان ردپای یادگیری ماشین را در همه فعالیت‌های انسان مشاهده کرد. این بخش از علوم رایانه نه‌تنها نقش مهمی در تشخیص گفتار، تصویر، حالات چهره، حالات بدن و حتی دستخط بازی می‌کند، بلکه بدون این بخش از علم شاید نتوان علم دارو، بانکداری، زیست‌ رایانه را نیز متصور شد. حتی پیش‌بینی هواشناسی نیز بدون …

ادامه مطلب سوءتفاهم‌های موجود درباره یادگیری ماشین در حوزه امنیت سایبری در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/%d8%b3%d9%88%d8%a1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s