آیا محاسبات ابری باعث تغییر مراکز داده می‌شود؟

آیا محاسبات ابری باعث تغییر مراکز داده می‌شود؟

آیا در آینده، مراکز داده برای استفاده از محاسبات ابری نیاز به تغییرات دارند؟ محاسبات ابری چه تأثیراتی بر روند حرکتی توسعه مراکز داده خواهد گذاشت؟ این‌ها، پرسش‌هایی جدی هستند که در صنعت شبکه و مرکز داده مطرح شده‌اند و کارشناسان و متخصصان به دنبال یافتن پاسخ‌هایی درست و فنی هستند. بر اساس یک باور …

ادامه مطلب آیا محاسبات ابری باعث تغییر مراکز داده می‌شود؟ در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s