ویژگی های امنیتی Windows Server و Hyper-V نسخه 2016

ویژگی های امنیتی Windows Server و Hyper-V نسخه 2016

امنیت موضوعی بسیار مهم برای هر سازمان است؛ به همین دلیل همه غول های نرم افزاری جهان نظیر Microsoft در حال سرمایه گذاری گسترده برای تامین امنیت بیشتر تکنولوژی های تولید شده است در مطلب کوتاه به معرفی اجمالی ویژگی های امنیتی Windows Server و Hyper-V نسخه 2016 خواهیم پرداخت. مایکروسافت با معرفی Windows Server 2016 …

ادامه مطلب ویژگی های امنیتی Windows Server و Hyper-V نسخه 2016 در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

http://geekboy.ir/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-windows-server-%d9%88-hyper-v-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-2016/ http://geekboy.ir گیک بوی http://www.geekboy.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s