مرجعی برای کتاب های شبکه

مرجعی برای کتاب های شبکه

قرار است این صفحه مرجعی برای کتاب های شبکه شود و ما سعی می کنیم به مرور به کتاب های این صفحه اضافه نماییم. اگر کتابی در این صفحه پیدا نشد لطفا نام کامل آن کتاب را برای ما از طریق نظرات همین پست ارسال کرده تا آن کتاب را هم درصورتی که پیدا کردیم برای شما قرار دهیم.

تا این لحظه 1082 کتاب در کتابخانه شبکه ما قرار گرفته است

در صورتی که کتابی در کتابخانه ما قرار نداشت، اسم آن را در نظرات همین پست قرار دهید تا در صورت پیدا کردن آن را برای شما قرار دهیم.

ادامه مطلب مرجعی برای کتاب های شبکه در سایت گیک بوی | GEEKBOY.

from گیک بوی | GEEKBOY https://geekboy.pro/%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
via آموزش شبکه https://geekboy.pro/wp-content/uploads/2016/02/tumblr_static_tumblr_static_4s7ywtc5xqioccocksokosgc0_focused_v3-672×300.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s